contact / offerte

Veiligheids­coördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen – niveau A

In het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 werd het koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in het leven geroepen om specifiek het welzijn van werknemers op werven te behandelen. Onze gecertificeerde veiligheidscoördinatoren niveau A kunnen u bijstaan om te voldoen aan alle wetgevende om de coördinatie van de veiligheid en gezondheid in uw project in goede banen te leiden; en dit zowel in de ontwerp- als de verwezenlijkingsfase. De coördinator moet aangesteld worden indien tenminste twee aannemers, tegelijkertijd of achtereenvolgens op de bouwplaats actief zijn.

Bedrijven die werken met een verhoogd risico laten uitvoeren met de tussenkomst van derden die niet onder het bovenstaand KB inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen vallen, kunnen ook op onze ondersteuning rekenen voor het uitvoeren van extern veiligheids-/welzijnstoezicht. Wij kunnen optreden als extern bemiddelaar tussen de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk van het opdracht gevend bedrijf en de tussenkomende contractors (en eventuele andere actoren) om te zorgen dat zowel de administratieve bepalingen in orde zijn, maar ook dat er door middel van toezicht op de werkzaamheden kan bijgestuurd worden om risico’s tot een minimum te beperken.

Vigoris Consulting bvba | Filip De Pillecynstraat 30 | 9150 Kruibeke | T: +32 3 435 50 02 | info@vigoris.be