contact / offerte

Venti­latie­verslaggeving

Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte Kwaliteitskader Ventilatie in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Het Kader wordt gedefinieerd door het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015 en door de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële stoepassingen’ van de FOD Economie. Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. De erkende ventilatieverslaggevers van Vigoris Consulting assisteren u in de verschillende stappen die door dit kwaliteitskader worden opgelegd.

Vigoris Consulting bvba | Filip De Pillecynstraat 30 | 9150 Kruibeke | T: +32 3 435 50 02 | info@vigoris.be