contact / offerte

EPB-verslag­geving Vlaams Gewest

Volgens de Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen, moeten de Europese lidstaten minimumeisen toepassen inzake energieprestaties van nieuwe en bestaande gebouwen.

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd in Vlaanderen, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) die de EnergiePrestatie- en Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-norm). Bij deze bouwprojecten dient de bouwheer voor de aanvang van de werken een EPB-verslaggever aan te stellen.

De EPB-verslaggevers van Vigoris Consulting hebben 10 jaar ervaring in het uitwerken van EPB-studies en staan u bij gedurende het ganse bouwproces om te voldoen aan de wettelijke vereisten of de aangescherpte ambitie inzake energieprestatie van de klant waar te maken.

De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN).

Vigoris Consulting bvba | Filip De Pillecynstraat 30 | 9150 Kruibeke | T: +32 3 435 50 02 | info@vigoris.be