contact / offerte

Asbestattesten

Verkoop je een woning of gebouw van voor het jaar 2001 met een oppervlakte van 20m² of meer, dan moet je vanaf 23 november 2022 bij de verkoop een asbestattest kunnen voorleggen.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw:

Hoe gaat Vigoris Consulting te werk?

Onze persoongecertificeerde ADI doen een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. Na de invoer van de gegevens, bezorgt Vigoris Consulting u het asbestattest van de OVAM. De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld.

Vigoris Consulting bvba | Filip De Pillecynstraat 30 | 9150 Kruibeke | T: +32 3 435 50 02 | info@vigoris.be